Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

golfik-scisnal-mi-mozg
0191 3bef
Reposted fromkaiee kaiee viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
golfik-scisnal-mi-mozg
5469 00c6 500
Reposted fromnimble nimble viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Reposted fromkjn kjn viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
1151 21db
Reposted fromosaki osaki viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Emigranci (jest ich aktualnie ponad 2,2 mln) nie wyjeżdżają z Polski tylko z pobudek finansowych. Zabijanie przebojowości i niszczenie przejawów sukcesu, permanentny i patologiczny hejting, z którym nic się nie robi, narzekanie i zawiść są czynnikami mentalnymi, za które każdy z nas jest odpowiedzialny.
— Mateusz Grzesiak
Reposted fromirresponsible irresponsible viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
2360 d5fa
Reposted fromzawiatrakami zawiatrakami viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
6115 e038 500
Reposted fromtymbarkocholiczka tymbarkocholiczka viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
3131 3643 500
golfik-scisnal-mi-mozg
7577 478f 500
Reposted fromexistential existential viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
— Whiplash
Reposted frompeper peper viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Reposted fromwinduru winduru viaMezame Mezame
2583 e658 500
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Sensu życia nie zalajkujesz na Fejsie.
— Tytuł tekstu Marcina Fabjańskiego, Gazeta Wyborcza, 27-28.12.14
Reposted from1923 1923 viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Powrót na zupę, lepszy czy gorszy?
Na dzień dobry zagadka.

A rod with hair on it that enters the mouth and thrusts around.

A toothbrush.
;)

Mózg mi lasieje...

February 10 2014

golfik-scisnal-mi-mozg
4963 a728 500

March 01 2013

golfik-scisnal-mi-mozg
Today I've learned new jutsu. Hininjutsu (避妊じゅつ).

~strange new words from Japanese :D

February 18 2013

golfik-scisnal-mi-mozg
3099 7d4b
śpioszek <3
Reposted frommadlenaa madlenaa
golfik-scisnal-mi-mozg
3130 053b
meanwhile in a parallel universe
Reposted fromGeistergurke Geistergurke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl