Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

golfik-scisnal-mi-mozg
golfik-scisnal-mi-mozg
0181 0d5a
Reposted fromrol rol viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
1475 84fa 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaMezame Mezame
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
5457 e426 500
Reposted fromfelicka felicka viaMezame Mezame
3934 e022 500

wnderlst:

Cochem, Germany | Ryan Wyckoff
Reposted fromtinyfaerie tinyfaerie viaMezame Mezame
2297 b6fe
Reposted fromerial erial viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
6663 0359
Reposted frompeper peper viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
3179 f290
Reposted fromlove-winter love-winter viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Jeśli będziesz przemawiał w gniewie, będą to słowa, których zawsze będziesz żałował.
— Ambrose Bierce
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
2401 ba82
Reposted fromparafina parafina viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
5841 2223
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMezame Mezame
0166 7780
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
0680 8d30
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
2677 fd78 500
Dom Tęsknot, Piotr Adamczyk
Reposted fromcasanovared casanovared viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. 

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Lepiej sobie to jak najszybciej uświadomić i znaleźć w życiu, a nie być jedną z tych niedojebanych, nudnych bab fantazjujących czytając Greya. 

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
9173 aa41 500
Reposted fromrol rol viaMezame Mezame
golfik-scisnal-mi-mozg
Reposted frompseikow pseikow viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl